Skip to main content

רשימת מחנות של פליטים יהודים באלג’יריה

Location:

פיליפוויל, קנאדסה

Personality:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Idea:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

רשימת מחנות של פליטים יהודים באלג'יריה.  
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Aller au contenu principal