Skip to main content

תעסוקת פליטים יהודים ממחנות הפליטים בצפון אפריקה

Location:

פיליפוויל, קזבלנקה

Personality:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Idea:

מסחר, פליטים, תעשייה

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

דו"ח על תעסוקת פליטים יהודים ממחנות הפליטים בצפון אפריקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Aller au contenu principal