Skip to main content

דו”ח על מהגרים במחנות הפליטים היהודים בצפון אפריקה

Location:

קזבלנקה

Personality:

קאזס-בן עטר הלן

Idea:

מסחר, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

דו"ח על מהגרים במחנות הפליטים היהודים בצפון אפריקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Aller au contenu principal