Skip to main content

מצבתו של חייל יהודי אלמוני בבית הקברות הצבאי בלוב.

Location:

לוב

Keyword:

בית קברות, המערכה בצפון אפריקה, ציונות

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

الوصف

קברו של חייל יהודי אלמוני בבית הקברות הצבאי הבריטי בלוב. 
 

Skip to content