"עבודת כפייה יהודית מתנהלת כסדרה"

תאריך: 
12/09/1943

ארכיון באד ארולסון  ( ITS NORTH AFRICA 022011 ) עמודים 82202703 - 82202702. דו"ח מתאריך 9.12.1942 מתוניס. בסעיף 2 נכתב כי עבודת כפייה יהודית מתנהלת כסדרה. הקונסול האיטלקי הביע התנגדות כי יהודים בעלי אזרחות איטלקית ישתתפו בעבודות. בסעיף 3 נכתב שעיתון ז'ורנל תוניס משתף פעולה עם מאבק בבולשביזם, ביהדות, באנגלו-אמריקניזציה ובבוגדים צרפתים.
 
ניתן לעיין במסמך במרכז התיעוד בתיאום מראש: Tamarf@ybz.org.il                                     

סוג פריט: 
מסמך
מושג: