קטטה בין שני שבטים בכפר מורסוט שבאלג'יריה

תאריך: 
15/11/1928
הפניה: 
89

Lettre du Gouverneur Général au préfet de Constantine-Acquittement d'ingènes inculpés pour la rixe

שפה הפריט: 
French