"כך חיו פליטים ועובדי כפייה במחנה בו-ערפה"

תאריך: 
18/11/1942
הפניה: 
AFSC_01_33_40-41

תמונה של מחנה בו-ערפה מתוך המגזין אופבאן (Aufban)

שפה הפריט: 
English
מושג: