'אצל יהודי ג'רבה': רשימות ממסע

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק תוניסיה CCCLXXXVIII, עמודים 227-234, מכון בן-צבי
'אצל יהודי ג'רבה': רשימות ממסע בתוניסיה
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש.

סוג פריט: 
מסמך
ארגון: 
מושג: