ג'ורג' השישי, מלך בריטניה, מבקר בטריפולי לאחר השחרור בידי בעלות הברית