תמונה מעיתון שהתפרסם באלג'יר ובה צלב קרס וכיתוב אנטישמי.