מכתב מג'רדה בלאטייס למפקח האזרחי בקזבלנקה, 2.12.1941, קזבלנקה