חיילים בריטים צועדים בסך, צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה