חיילים בריטים בלחימה, צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה