עלמות יהודיות לוביות בקבלת פנים לצבא הבריטי והחיילים הארצישראליים