קבר של חייל יהודי (לא ידוע) בחיל האוויר הבריטי, לוב 1943