מורה ארצישראלי מלמד בכיתה של בית-הספר העברי בנגאזי