מצעד ניצחון של הצבא הבריטי, כולל החיילים הארצישראליים, ברחובות בנגזי