עלמות יהודיות לוביות בקבלת פנים עם זרי פרחים לצבא הבריטי והחיילים הארצישראליים