לוויה של חייל ארצישראלי בבנגאזי, בנוכחות הרב המקומי