חניכי תנועת הנוער ביתר בשיעור התעמלות על שפת הים, צפון אפריקה שנות ה-40