מסמך מהקומנדטור הגרמני על שחרורו של אסיר המלחמה חיים איזק מסטלאג 232, אלג'יריה 1941