תלמידי בית הספר העברי בבנגאזי בשעת שיעור זמרה, לוב 1943