עסקת מכירה בשוק ע'ריאן, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן, לוב 1947