נערים יהודים בכיתת לימוד, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע`ריאן, לוב 1947