נער בחצר בית, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן, לוב 1947