המורה ותלמידיו בכיתת תלמוד תורה בבית-הכנסת החדש, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן, לוב 1947