נערות בחצר בעבודות הבית (הכנת זרדים לבעירה והשגחה על תינוקות), ע`ריאן, לוב 1947