גבר ישוב על כסא במערת מגורים, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן, לוב 1947