מערות מגורים בקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן: מבט מלמעלה, לוב 1947