כיתת תלמוד תורה בבית-הכנסת החדש בע'ריאן, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן, לוב 1947