תקציר בענייני יהודים ,נכתב בידי קונסול גרמניה בתוניס, רודולף ראהן, 22.12.1942, תוניס