עמוד שני מתוך צו לגיוס כח עבודה אזרחית לבניית ביצורים סביב ראש הגשר הגרמני, 6.12.1942, תוניס