עלון תעמולה בשפה הגרמנית בחתימת הגנרל פון-ארנים המופנה לאוכלוסייה בתוניסיה, דצמבר 1942