הגדה די היטליר' מאת נסים בן שמעון, רבאט (אוסף מכון הברמן)