קבלת פנים של מחמד אלאמין פאשה ביי (1957-1943), הביי האחרון של תוניסיה