ולטר ראוף (1984-1906), מפקד האיינזאצקומנדו–ס"ס בתוניסיה