פנים בית כנסת יהודי איטלקי, לוב. מכון בן-צבי, באדיבות ז'ראר לוי