נחיתת הצבא האיטלקי בנמל טריפולי (11.11.1911), לוב. מכון בן-צבי, באדיבות ז'ראר לוי