רחוב היהודים, טריפולי, לוב. מכון בן-צבי. באדיבות ז'ראר לוי