חייל מפלוגת מכבי נושא ספר תורה, עובר בין חיילי הפלוגה לפני צאתם לקרב מול האויב הנאצי