ספז הנרי

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: תיאודור סווקה

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הדין ודברים של נציגי הקהילה עם קצין ה-SS תיאו סווקה. 

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 62-70
 

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: עבודת כפייה במטאור

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב הקרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על עבודת כפייה במחנה מטאור בתוניסיה.
Robert Borgel, Étoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 107-110

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: עבודת כפייה בביזרטה

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על עבודת כפייה בביזרטה בתוניסיה.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 110-118

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: הצבא האיטלקי בצפון אפריקה

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על החיים בכפוף לצבא האיטלקי בתוניסיה.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 119-127

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: סוכני ריגול של בעלות הברית

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על יצירת קשר בין סוכני ריגול של בעלות הברית לאנשי הקהילה היהודית בתוניס במהלך המלחמה.  
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 161-165

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: ויקטור ולנסי מואשם בריגול

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על האשמתו של ויקטור ולנסי בריגול נגד הגרמנים.   
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 166-170

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: אפריל 1943

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה בורג'ל מספר על הימים האחרונים של הכיבוש הגרמני בחודש אפריל 1943.
Robert Borgel, Étoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 187-192

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: השחרור מידי הכיבוש הגרמני

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה בורג'ל מספר על ה-7 במאי 1943 ועל השחרור מאת הכיבוש הגרמני בתוניסיה.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 197-205

'ששה חודשים תחת המגף' מאת פול גז: 10 בדצמבר 1942

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-10 בדצמבר 1942 ועל חלוקת הגברים היהודים לקבוצות עבודה.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 25-28

'ששה חודשים תחת המגף' מאת פול גז: 12 בדצמבר 1942

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-12 בדצמבר 1942 ועל הצעדה למחנה העבודה שיילוס.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 30-31