נטף אלי

תרומות ליהודי קזבלנקה העניים

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 16, מסמכים B2- A2.
מאמר מתאריך 30.11.1937, כותב אלי נטף, נשיא הקהילה היהודית בתוניס ב"לאוניון מרוקיין", קזבלנקה, על בקשה מפורטת לסיוע כספי מיהודי קזבלנקה העשירים עבור היהודים העניים בעיר, בעיקר בחינוך. המאמר מביא דו"ח על תרומות שהתקבלו בעבר והשימוש בהן.

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: תיאודור סווקה

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הדין ודברים של נציגי הקהילה עם קצין ה-SS תיאו סווקה. 

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 62-70
 

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: תחילת שנת 1943

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על תחילת שנת 1943.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 151-153

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: דרישה לעובדי כפייה

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על דרישות שהעלו הקצינים הגרמנים לקבלת עובדי כפייה נוספים.  
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 156-160

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: סוכני ריגול של בעלות הברית

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על יצירת קשר בין סוכני ריגול של בעלות הברית לאנשי הקהילה היהודית בתוניס במהלך המלחמה.  
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 161-165

'ששה חודשים תחת המגף' מאת פול גז: 9 בינואר 1943

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-9 בינואר 1943 ועל קשיים שהערימו עובדי כפייה יהודים מול גז ואנשיו.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 58-59

יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים: מאת קלוד נטף -הרשויות האחראיות בתוניסיה

מתוך מאמר מאת קלוד נטף בנושא 'יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים'. הקטע עוסק ברשויות הצרפתית והתוניסאית האחראיות למתרחש בתוניסיה. בתוך:
 Claude Nataf, Les Juifs de Tunisie face à Vichy et aux persécutions allemandes, in Pardès, numéro spécial Les Juifs de France dans la Seconde guerre mondiale, sous la direction d’André Kaspi, Annie Kriegel, Annette Wieviorka, 1992, pp. 206-208

יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים: מאת קלוד נטף - הפנייה של צו הביי התוניסאי, 30.11.1940

מתוך מאמר מאת קלוד נטף בנושא 'יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים'. הקטע עוסק בפנייה של צו הביי התוניסאי מתאריך 30 בנובמבר 1940. בתוך:
 Claude Nataf, Les Juifs de Tunisie face à Vichy et aux persécutions allemandes, in Pardès, numéro spécial Les Juifs de France dans la Seconde guerre mondiale, sous la direction d’André Kaspi, Annie Kriegel, Annette Wieviorka, 1992, pp. 209-211

יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים: מאת קלוד נטף - הכיבוש הגרמני בתוניסיה

מתוך מאמר מאת קלוד נטף בנושא 'יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים'. הקטע עוסק בכיבוש הגרמני בתוניסיה. בתוך:
 Claude Nataf, Les Juifs de Tunisie face à Vichy et aux persécutions allemandes, in Pardès, numéro spécial Les Juifs de France dans la Seconde guerre mondiale, sous la direction d’André Kaspi 217-226

יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים: מאת קלוד נטף - שחרור תוניסיה מעול הכיבוש הגרמני

מתוך מאמר מאת קלוד נטף בנושא 'יהודי תוניסיה אל מול וישי ורדיפות הגרמנים'. הקטע עוסק בשחרור תוניסיה מעול הכיבוש הגרמני. בתוך:
 Claude Nataf, Les Juifs de Tunisie face à Vichy et aux persécutions allemandes, in Pardès, numéro spécial Les Juifs de France dans la Seconde guerre mondiale, sous la direction d’André Kaspi, 226-229