בלאייש חיים

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: 9 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-9 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על גיוס בני הקהילה לעבודות כפייה.  

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 45-61
 

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: סוכני ריגול של בעלות הברית

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על יצירת קשר בין סוכני ריגול של בעלות הברית לאנשי הקהילה היהודית בתוניס במהלך המלחמה.  
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 161-165

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: השחרור מידי הכיבוש הגרמני

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה בורג'ל מספר על ה-7 במאי 1943 ועל השחרור מאת הכיבוש הגרמני בתוניסיה.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 197-205

'ששה חודשים תחת המגף' מאת פול גז: 6 בדצמבר 1942

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-6 בדצמבר 1942 ועל הפקודה לגיוס יהודים לעבודת כפייה. 
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), p. 14

'ששה חודשים תחת המגף' מאת פול גז: 7 בדצמבר 1942

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-7 בדצמבר 1942  ועל רשימות עובדי הכפייה מבני הקהילה בתוניסיה.   
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), p. 16

דו"ח על תוניסיה: עבודת הכפייה בתוניסיה - הימים הדרמטיים

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק תוניסיה CCCLXXXVIII, עמודים 516-548 מכון בן-צבי, דו"ח על תוניסיה:  עבודת הכפייה בתוניסיה - הימים הדרמטיים
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש.

דו"ח על תוניסיה: הגיוס לעבודת הכפייה בארגון שירות הגיוס בתוניס

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק תוניסיה CCCLXXXVIII, עמודים 549-568 מכון בן-צבי, דו"ח על תוניסיה: הגיוס לעבודת הכפייה באמצעות שירות הגיוס בתוניס
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש.