Rechercher

Recherche avancée

Résultats de la recherche

  1. יומן רישום דו"חות על המצב הפוליטי, החברתי והביטחוני באלג'ירה בשנת 1933

    ...

    מאגר המידע - 06/05/2018 - 09:39

  2. דו"ח של ועדת החקירה על הפוגרום בקונסטנטין (באלג'יריה) באוגוסט 1934

    ... הכללי של אלג'יריה - ז'ול קארד (Jules Carde), לשר הפנים הצרפתי. המושל הכללי מדגיש ...

    מאגר המידע - 16/09/2018 - 15:05