Skip to main content

קבורה של הרוגי הפצצות יהודים תוניסאים

Location:

תוניס

Keyword:

בית קברות, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, הפצצה, הקהילה היהודית, מלחמת העולם השנייה

Description

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק תוניסיה CCCLXXXVIII, עמוד 408 – מכון בן-צבי
מכתב בנושא קבורה של הרוגי הפצצות יהודים (מרץ 1943)
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש.
 

Aller au contenu principal