Skip to main content

עדות מפי חנינה רוקח

Location:

סירת

Keyword:

עלייה, תנועת נוער

Description

מספר על עסקי המסחר של אביו עם קצין איטלקי בדרגה גבוה שהיה יהודי והתארח אצלם בפסח.
אביו היה מייבא סחורה מאיטליה ומוכר בחנות שלו.

חיו בשכונה של יהודים
אביו חלה במחלה קשה והבריא לאחר שטיפל בו ערבי
יחסים טובים עם הערבים במקום.
החיים היהודיים בבית- שבתות
למדד בבית ספר איטלקי ואחר הצהריים בבית ספר יהודי
עברו לעיר נופליה כשהגרמנים והאיטלקים בקשו מאביו לפתוח שם חנות שתשרת את הצבא.
בעיר נופליה לא היו יהודים לכן חיו חיים יהודיים בביתם באופן פרטי.
קורותיהם במלחמה
מעצרים של אביו.
כניסת האנגלים
אחרי כניסת האנגלים המשפחה עוברת לטריפולי
מספר על ההכנות לעלייה והעלייה עצמה.
תהליך הקליטה ומה וקורותיו בארץ.
Yad Vashem VT11844

Aller au contenu principal