Skip to main content

עדות מפי הגברת יהודית רובין

Location:

16702

Keyword:

הפצצה, עלייה

Description

אביה נפטר בגיל כשהייתה צעירה מאוד או לפני שנולדה

– מספרת על ילדותה
– פרנסה ותעסוקה של יהודים
– המלחמה
– חיים יהודיים וחגים
– כל העיר היתה יהודית
– עלייה לארץ
יד ושם VT-10724

Aller au contenu principal