Skip to main content

Private Papers of H H Kassman – מכתב מקסמן לויויאן, 16 יולי, 1941

תאריך:

16.07.1941

מיקום:

טוברוק, פלשתינה

אישיות:

H. Henry Kassman

Organization:

הצבא הבריטי

שם ארכיון:

Imperial War Museum (IWM)

Folder Number:

Gunner HH Kassman 6-8.1941

תיאור

מכתב מהחייל ה. הנרי קסמן (מחיל התותחנים) לארוסתו ויויאן מייזל. מתוך, אוסף התכתבויות של קסמן עם בני משפחתו ואחרים בין 1943-1941. את האוסף אגדה בתו ב-2010, והוא מכיל מכתבים מוקלדים ולעיתים מצורף בהם גם צילום של המכתב המקורי; תצלומים של קסמן ; ציטוטים מתוך היומן של קנת’ רנקין שראה אור בשנת 1983 כ-Top-Hats in Tobruk; מידע כללי ודברי הסבר שהוסיפה בתו. למידע נוסף, אנא ראו את סיכום התיקייה. לכל הפוסטים על אוסף זה, אנא הקליקו על התגייה “H. Henry Kassman” בפוסט זה.

דפים 6-7: מכתב מקסמן לארוסתו ויויאן. דואר. אלק (אחיו של קסמן) חלה בדיזנטריה (אבל לא קשות) ונשלח לטיפול ועכשיו לחופש מהצבא. קסמן מבקש מויויאן לשמור את החדשות בסוד כדי שאמו לא תדע עדיין. חיים בצבא, מחשבות על המדבר, חיים במחנה.

לפירוט נוסף ראו את האנגלית.

 

1 דף מוקלד (על שני דפים). תאריך: 16 ביולי, 1941.

דילוג לתוכן