Skip to main content

Private Papers of H H Kassman – אירגרף מקסמן לאמו, 20 ינואר, 1942

תאריך:

20.01.1942

מיקום:

בנגאזי

אישיות:

H. Henry Kassman

Organization:

הצבא הבריטי

שם ארכיון:

Imperial War Museum (IWM)

Folder Number:

Gunner HH Kassman 1-4.1942

תיאור

מכתב מהחייל ה. הנרי קסמן (מחיל התותחנים) לארוסתו ויויאן מייזל. מתוך, אוסף התכתבויות של קסמן עם בני משפחתו ואחרים בין 1943-1941. את האוסף אגדה בתו ב-2010, והוא מכיל מכתבים מוקלדים ולעיתים מצורף בהם גם צילום של המכתב המקורי; תצלומים של קסמן ; ציטוטים מתוך היומן של קנת’ רנקין שראה אור בשנת 1983 כ-Top-Hats in Tobruk; מידע כללי ודברי הסבר שהוסיפה בתו. למידע נוסף, אנא ראו את סיכום התיקייה. לכל הפוסטים על אוסף זה, אנא הקליקו על התגייה “H. Henry Kassman” בפוסט זה.

דף 5: אירגרף (Airgraph) מקסמן לאמו. מעבר לבנגזי (לא מוזכר בשם), תיאור של תנאים חדשים, חיי צבא, דואר.

 

0.5 עמוד מוקלד. תאריך: 20 ינואר, 1942.

דילוג לתוכן