Skip to main content

שליחת תושב יהודי במרוקו למחנה ריכוז

תאריך:

12.02.1941

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

בלאטייס ג'רדה, בן אזראף רפאל

Keyword:

Contrôleur civil, אזרח, אזרחות, אנטישמיות, בית חולים, מחנות, מלחמת העולם השנייה, משטרה

Organization:

שגרירות ארצות הברית

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 14, מס' 10.
מכתב מתאריך 2.12.1941, קזבלנקה, מג'רדה בלאטייס למפקח האזרחי בקזבלנקה. במכתב היא מבקשת להיפגש על המפקח האזרחי בקבלנקה כי היא רוצה להסביר לו שבעלה נשלח למחנה ריכוז כאשר הוא חולה מאוד. בנוסף, היא מציינת שהיא ומשפחתה בתהליך הגירה לארצות הברית.

דילוג לתוכן